Mänguteraapiast

Muredest rääkimine võib olla lapsele raske, sest tal ei pruugi olla sõnu oma tunnete ja käitumise kirjeldamiseks. Mängu kaudu saab laps oma mõtteid ja emotsioone loovalt uurida ning väljendada ilma, et peaks kasutama sõnu.

Mänguteraapia võimaldab lapsel muuta seda, kuidas ta mõtleb, tunneb ja lahendab muresid.

Mänguteraapia on laste psühhoteraapia meetod, mis kasutab mängu psühholoogiliste probleemide avastamiseks ja nendega tegelemiseks ning mille eesmärgiks on leevendada lapse psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid, mis põhjustavad käitumisprobleeme.

Miks mäng?

Mäng on olulisel kohal lapse arengus ja see on lapse loomulik õppimise viis. Mängu kaudu keeruliste tunnete uurimine ja väljendamine võib tunduda lapse jaoks turvalisem ja vähem intensiivne. Mänguteraapia erineb tavalisest mängust selle poolest, et terapeut aitab lapsel turvalises ja hinnangutevabas keskkonnas oma probleemidele lahendusi leida ning emotsioonidega toime tulla.

Seanssidel saab laps silmitsi seista isegi kõige murettekitavamate probleemidega ning avastada, harjutada ja õppida püsivaid lahendusi.

Mänguteraapias on mänguasjad lapse sõnad ja mäng lapse keel.

Mänguteraapias on MÄNG teraapia!

Kasu mänguteraapiast

Mänguteraapia saab olla lapsele toeks erinevate stressirohkete sündmuste ja traumaatiliste kogemuste läbitöötamisel nagu vanemate lahutus, pereprobleemid, pereliikme surm, kolimine, uue olukorraga kohanemine, kroonilised haigused, vägivallajuhtumid.

Mänguteraapia on hea vahend kaotusvalu ja vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel, empaatia arendamisel.

Mängu abil arendab laps oma sõnavara, suhtlemisoskust, õpib väljendama oma tundeid, kohandab oma käitumist, arendab sotsiaalseid oskuseid ja probleemilahendusoskuseid.