TEENUSED

MÄNGUTERAAPIA on laste psühhoteraapia meetod, mis kasutab mängu psühholoogiliste probleemide avastamiseks ja nendega tegelemiseks ning mille eesmärgiks on leevendada lapse psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid, mis põhjustavad käitumisprobleeme.

45 min  | 45 €
Ühekordne nõustamine 50€

LOOVTERAAPIA alla kuuluvad muusikateraapia, kunstiteraapia, tantsu – ja liikumisteraapia.

  • Kunstiteraapias kasutatakse kunstilisi tegevusi nagu joonistamine, maalimine, pildikollaaž ja savist voolimine. Loominguline protsess loob lapsele võimaluse end väljendada ja kunst on suhtlusvahendiks.
  • Muusikateraapia põhineb nii muusika kuulamisele kui pillidel musitseerimisele ja laulmisele. Muusikaliste tegevuste kõrval kasutatakse ka kunsti- ja liikumisterapeutilisi tehnikaid. Muusikateraapia ei rõhuta inimese haigust, puuet või nõrkust, vaid võimaldab kontakti võtta mängulise ja loomingulise küljega ning keskenduda selles avanevale potentsiaalile.
  • Tantsu – ja liikumisteraapia aluseks on põhimõte, et keha ja meel on omavahel seotud ning mõjutavad inimese tervist ja heaolu. Loovuse ja füüsilise eneseväljenduse kaudu luuakse side keha, meela ja tunnete vahel.
  • Liivalugude teraapias kasutatakse liiva ja sümboleid koos jutustamisega. Liiv on võimas looduslik vahend, mille abil saab klient väljendada ja uurida oma mõtteid, tundeid ja kogemusi õrnalt ning turvaliselt. Seansside ajal loovad inimesed liiva sisse lugusid, mis aitab neil ennast paremini mõista ning soodustab paranemist ja isiklikku kasvu. See ei nõua erilisi loomeoskusi ega jutustamisandeid, sest kõigil inimestel on loomulik kalduvus lugude kaudu oma elule tähendust anda.
    Liivalugude teraapia on sobilik lastele, noortele ja täiskasvanutele.


45 min | 45 €


LAHENDUSKESKNE LÜHITERAAPIA on psühhoteraapia, mis põhineb pigem lahenduste loomise kui probleemi põhjuste leidmisele. Kuigi protsessis teadvustatakse hetkeprobleemi ja selle põhjuseid, uurib lahenduskeskne lühiteraapia peamiselt inimese praeguseid ressursse ja tulevikuootusi. See võib aidata kliendil muutuda tuleviku suhtes lootusrikkaks ja kasutada oma tugevusi eesmärkide saavutamiseks.

60 min | 45 €

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE on koostöösuhe perega, mille eesmärk on enamasti mingi muutus. Nõustaja roll on aidata ära tunda ning ellu viia neid eesmärke, mida pere enda ja lapse jaoks oluliseks peab. Nõustamisel ei pakuta lahendusi vaid aidatakse neist teadlikuks saada ning ellu rakendada. Nõustamisel püütakse inimest julgustada ja ärevustunnet vähendada. Koostöö oluliseks eesmärgiks on see, et inimene õpib oma murede ja probleemidega toime tulema, õpiks olukorda hindama ja analüüsima ning leidma neid mooduseid, mis aitavad eesmärki saavutada.

60 min | 45 €