Marit Aro

Minu senine töö on olnud alati seotud laste ja peredega, 15 aastat lasteaia õpetajana ja juba neljandat aastat klassiõpetajana. Lasteaias ja koolis ette tulnud olukorrad, mille lahendamine nõuab rohkem teadmis kui pedagoogina oman, viisid mõttele õppida pereteraapiat.

Pereteraapia eesmärgiks on pereliikmete omavahelise suhtlemise ja heaolu parandamine nii, et kõigi hääl oleks kuuldud ja vajadused rahuldatud. Esimesed nõustamisseansid on mõeldud kontakti
loomiseks pere ja nõustaja vahel, et sõbraliku vestluse käigus luua usalduslik side.

Oman magistrikraadi pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal. Lisaks olen õppinud Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuses eelkoolipedagoogika ja psühholoogiakursusel kasvatuspsühholoogiat; läbinud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis täienduskoolitusprogrammi "Waldorfpedagoogika alushariduses" ;Enamesinevad psüühikahäired ja käitumisprobleemid lapseeas".
Hetkel õpin Eesti Pereteraapia Koolis 2.kursusel perenõustamist.